tytul.jpg (29668 bytes)

 

roman.jpg (9224 bytes)

Roman Kanciruk

duże zdjęcie; crossico.gif (1833 bytes)
Zmiana w organizacji strony. Fakt, że gwiazdy świecą nocą nie musi rzutować na wygląd stron naszego programu. Sprawdziłem to w stronach zagranicznych. I zauważyłem dziwną manierę, której ulega wielu projektantów. Jeśli publikujemy coś o astronomii, to musi być na ciemnym tle, najlepiej z białymi kropkami. Tymczasem NASA używa jasnego tła. Inni rozsądni ludzie też. I dlatego próbujemy teraz mieszanej metody, trochę gwiazd i trochę białego tła jak w gazecie. To jest próba z dnia 3.04.2000 r.
Teraz już trzeba wracać do rzeczy... W telefonicznej rozmowie przed emisją programu dowiedziałem się od Red. Romana Kanciruka, że... "nasi coraz częściej wyjeżdżają do Australi, a w kiedy patrzą na niebo półkuli południowej, tam też mają gwiazdy nad głową, może coś trzeba i u nas zamieścić, poszukaj w Internecie". Uff, fajne wytyczne. Poszukałem, a co znalazłem zobaczycie. krzyz.gif (1485 bytes)

Pierwsze skojarzenie to - Krzyż Południa ( Southern Cross, Crus, Crux, Cru), charakterystyczny gwiazdozbiór nieba południowego, niewidoczny z Europy, najjaśniejsze gwiazdy tworzą wizerunek krzyża, są to:
crualfa.gif (125 bytes) odległy o 410 lat świetlnych układ czterech gwiazd widoczny jako gwiazda jasności 0,79m, składniki: A.- gwiazda podwójna spektrometrycznie, dominuje podolbrzym typu widmowego B1IV, jasności 1,05m, B. - gwiazda podwójna spektrometrycznie, dominuje gwiazda jasności 2,09m, typu widmowego B1V,
crubeta.gif (314 bytes) (Mimosa), gwiazda podwójna odległa o 470 lat świetlnych, dominuje składnik będący gwiazdą zmienną o zmianach jasności od 1,57m do 1,25m, typu widmowego B0IV),
cruyps.gif (692 bytes) (Gacrux), gwiazda podwójna odległa o 220 lat świetlnych, składniki: A. typu widmowego M3II, jasności 1,64m, B. typu widmowego A2 i jasności 6,4m),
cruom.gggif.gif (722 bytes) (podolbrzym jasności 3,08m, typu widmowego B2IV, odległy o 543 lata świetlne).

Czterokrotne przedłużenie odległości od cruyps.gif (692 bytes) do crualfa.gif (125 bytes) prowadzone poza  crualfa.gif (125 bytes) wskazuje południowy biegun nieba.
(dalej)
fogra.gif (2782 bytes) Informacje z encyklopedii WIEM.
Pozwolenie na korzystanie z tekstów
FOGRA MULTIMEDIA - Jarosław Czopek


strony australijskie; canberra.gif (7327 bytes) Canberra Astronomical Society
PO Box 1338
Woden ACT
2606 Australia


W naszym programie będziemy oficjalnie korzystali z programu "Astronomica"

(C) Copyright  2000  by Tomasz Pyć * Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.