powrót; czol1ico.gif (30717 bytes)
wiktyt.jpg (21188 bytes)
Iwona
Schymalla,
prezenterka

TVP 1
"Wiktor 1999"
iwosolo.jpg (16786 bytes)
Czołówka relacji w TVP.
Plansza tytułowa.
  w piątki u nas... Iwona Schymalla
w Teatrze Polskim.

Wielka gala - rozdanie nagród "Wiktory '99"
scena1.jpg (36720 bytes) Tak wyglądała scena Teatru Wielkiego w momencie, gdy ogłoszono werdykt Jury i przyznano "Wiktora 1999" Iwonie Schymalli. Stoją po lewej stronie: Maciej Orłoś i Iwona Schymalla. Po prawej, oklaskująca koleżankę, Grażyna Bukowska i z kartką w ręku Edyta Wojtczak. W głębi sceny zespół muzyczny.
Iwona Schymalla była w niekorzystnej sytuacji. Z Maciejem Orłosiem prowadziła tę galę. Przed odebraniem nagrody musiała mu powierzyć swój mikrofon. Z osoby prowadzącej przeistoczyła się w laureatkę. Obie ręce musiały być wolne. Jedna do odbioru statuetki, a druga do przyjęcia kwiatów.
Ot, los prezenterki-laureatki!

 

oddaj.jpg (30999 bytes)

powrót; salaico.gif (4777 bytes) wręczanie; calusico.gif (4950 bytes) prezenterki; iwo_buk.gif (4486 bytes) 3damyico.gif (4802 bytes) trzyico.gif (4846 bytes) widzico.gif (4458 bytes)
Te małe obrazki prowadzą do kolejnych stron, ale proszę uważać, tam są zdjęcia 320x240 pikseli.

ponico.gif (1106 bytes)

wtorico.gif (821 bytes)

sroico.gif (806 bytes)

czwaico.gif (836 bytes)

piaico.gif (816 bytes)

© Copyright  2000 by Tomasz Pyć * Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.