do pierwszej strony audycji Beata Przeździecka

5 dni

Beata

w tygodniu

Przeździecka

Uwaga! Przyjmujemy życzenia urodzinowe. Prosimy o dopisanie na kopercie z życzeniami słów: "życzenia urodzinowe - red. Beata Przeździecka". Adres redakcji jest u dołu tej strony.

Beata Przeździecka zajmuje się głównie tematyką filmową. To ona przygotowuje cykliczny informator filmowy do czwartkowego wydania programu. Prezentuje w nim fragmenty najnowszych filmów wchodzących właśnie na ekrany kin. Beata przygotowuje również relacje z planów filmowych. Dzięki niej nasi dziennikarze mogą bywać na premierach licznych filmów, zarówno polskich jak i zagranicznych, i dzielić się z widzami swoimi wrażeniami. Poza tym przygotowuje ona tak lubiane przez osoby nas oglądające " Kalendarium widzów". Beata jest bardzo ciepłą i uporządkowaną osobą. Zawsze przygotowuje wszystko na czas.

Beata Przeździecka  w redakcji - do dużego zdjęcia

ponico.gif (1106 bytes)

wtorico.gif (821 bytes)

sroico.gif (806 bytes)

czwaico.gif (836 bytes)

piaico.gif (816 bytes)

Adres do korespondencji: "Kawa czy herbata?"; ul. Woronicza 17; 00-999 Warszawa.
Tel. (0 48) 22   547 61 42 *  547 42 38  Fax  547 42 61(c) Copyright  2000  by Tomasz Pyć * Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.