Oficjalna strona osiedlowego klubu ABAK - Dom Kultury WSM Rakowiec, ul. Wiślicka 8; 02-114 Warszawa
logo klubowe - do pierwszej strony klubowe ABAK inaczej ABAKUS  (gr. abaks, dopełniacz abakos)
u staroż Greków i Rzymian - deska do liczenia z przegrodami lub rowkami na poszczególne rodzaje jednostek liczbowych; pierwowzór liczydeł.
strony Rakowca - powrót

 

Założenia organizacyjne

Klub jest dobrowolną organizacją mieszkańców osiedla WSM Rakowiec typu non-profit.

Cele:
1. stworzenie na terenie osiedla WSM Rakowiec lokalnej społeczności informacyjnej, będącej częścią programu UE "społeczeństwo informacyjne" ( eRakowiec);
2. zorganizowanie osiedlowej lokalnej sieci internetowej LAN (Local Area Network);
3. uruchomienie punktu dostępu do internetu dla mieszkańców WSM Rakowiec;
4. uruchomienie osiedlowego serwera do obsługi sieci;
5. zorganizowanie i prowadzenie osiedlowej strony WWW;
6. zorganizowanie i prowadzenie forum wymiany informacji
z udziałem mieszkańców osiedla, Zarządu i Rady Nadzorczej, Domu Kultury i działających w nim sekcji;
7. umożliwienie mieszkańcom osiedla, zainteresowanym problemami informatycznymi, spotkań, bezpośredniej wymiany informacji, organizowania kursów i szkoleń, udzielania porad i wymiany usług.

Uczestnicy: zainteresowani mieszkańcy osiedla WSM Rakowiec.

Miejsce prowadzenia działalności: Dom Kultury Rakowiec, ul. Wiślicka 8, 02-114 Warszawa;

Formy działania: spotkania klubowe w wymiarze 4 razy w miesiącu według ustaleń członków klubu, w porozumieniu z dyrekcją Domu Kultury Rakowiec.

Współpraca: z Zarządem WSM Rakowiec, Radą Nadzorczą i jej komisjami w sprawach realizacji wymienionych celów działania; z instytucjami rządowymi, pozarządowymi, organizacjami społecznymi wg występujących potrzeb.


Serwis w przebudowie
Tomasz Kolski

© Copyright by Tomasz Kolski. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved