Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec"   -  Informator "Rakowiec" - edycja nr 1 - próbna
Wszystkie artykuły własne na osobnych stronach To nowa forma biuletynu informacyjnego osiedla WSM Rakowiec artykuł z serwisu WSM RAKOWIEC
Rakowiec>> biuletyn nr 1 exp. e-RAKOWIEC
Rakowiec jest dużym osiedlem o zwartej zabudowie, dogodnie położonym na obrzeżach dzielnicy Ochota. Istnieją tu idealne warunki tecniczne i organizacyjne do założenia własnej, spółdzielczej sieci telekomunikacyjnej o wszechstronnym zastosowaniu. Przede wszystkim myślimy o internetowej sieci LAN (Local Area Network), chociaż niewykluczone jest wykorzystanie jej w późniejszym okresie do transmisji cyfrowej. Obecnie WSM "Rakowiec" takiej własnej sieci nie ma.
Budowę sieci należałoby podzielić na kilka etapów (do ustalenia ilu) i realizować mieszanymi "sposobami" z wykorzystaniem różnych technologii: łącza kablowe, radiowe, może światłowody. W każdym razie LAN należy zaplanować tak, by można ją łatwo i tanio rozbudowywać.
widok z góry, do ulicy Pruszkowskiej
W pierwszym etapie trzeba zrealizować szybkie łącza internetowe, dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków S-pni. Tej sprawie poświęcimy w przyszłości więcej miejsca.
Tymczasem każdy z lokatorów 64 budynków naszego osiedla może korzystać z dostępu do Internetu i ma do wyboru przynajmniej 4 dostawców tej usługi (internet providers), ale ich usługi nie są zadowalające z wielu względów.
Pewna grupa lokatorów już korzysta z usług wymienionych niżej.
1. Telekomunikacja Polska - TP S.A. oferuje usługę Neostrada i inne droższe.
2. Telewizja kablowa Aster City oferuje zintegrowany pakiet usług, w tym dostęp do internetu.
3. Telewizja kablowa UPC, podobnie jak w pkt.2, ale niezależnie od TV oferuje też osobne pakiety z serii Chello.
4. Prywatna firma "Compinet", z terenu Ochoty, udostępnia usługę Internetu w kilku budynkach naszego osiedla, niepoinformowała władz Spółdzielni o ilości abonentów i ich rozmieszczeniu.
Powody do niezadowolenia z tych usług są następujące: zawyżone, dowolnie ustalane, opłaty za uruchomienie usługi i wyśrubowane opłaty abonamentowe, w dodatku nieuzasadnione ponoszonymi kosztami ze strony dostawcy; ograniczenia nakładane w przyjmowaniu i wysyłaniu plików; zmuszanie do podpisywania umów długoterminowych (najkrótsza 12 m-cy); nierzetelna obsługa serwisowa; trudności z realizacją reklamacji i inne.
Istnieje więc uzasadnione dążenie do rozpoczęcia budowy własnej sieci LAN, która może być budowana z pomocą Zarządu naszego osiedla.
Dotychczasowe władze WSM Rakowiec umożliwiły wymienionym wyżej firmom (prywatnym!) wykorzystywanie majątku trwałego Spółdzielni bez jakichkolwiek opłat (dane niepełne, brak informacji o zawartych umowach). Prowadzona przez te firmy działalność komercyjna pozwala im na osiąganie znacznych korzyści finansowych. Jednocześnie nie są one finansowo obciążane za korzystanie np. z dachów, klatek schodowych, korytarzy czy piwnic naszych budynków. Zachowują się jak monopoliści i dyktują ceny za swe usługi, często nie dbając o stan założonych instalacji, co skutkuje plątaniną kabli w blokach. Wystarczy podać prosty przykład: jedna z obecnych u nas telewizji kablowych pobiera miesięczną opłatę od 1 gniazda w pakiecie BASIC ok. 54 zł. Przy założeniu, że dociera tylko do 2.000 mieszkań w naszym osiedlu, jej miesięczny przychód wynosi u nas 108.000 zł, a roczny 1.296.000 zł. Czy nasza spółdzielnia ma udział w tych przychodach? Pewnie nie...

strony audycji telewizyjnej TELEKOMPUTER

Sieć osiedlowa LAN może być założona na terenie naszego osiedla przez firmę zewnętrzną bez finansowego angażowania Spółdzielni. Należy jednak dążyć do tego, by w określonej przyszłości stała się trwałym składnikiem zasobów WSM Rakowiec. Możliwe jest zakładanie sieci etapami (jak wyżej) i scalanie jej stopniowo w całość. Celem sprawnego zarządzania siecią należałoby ustawić własny serwer (komputer sterujący). Konserwacją sieci powinna zająć się też firma zewnętrzna. Po zakończeniu budowy sieci LAN to właśnie nasza spółdzielnia powinna być dostawcą dla naszych lokatorów usług telekomunikacyjnych, nie tylko internetu, ale w przyszłości także cyfrowej telefonii, radiofonii i telewizji.
Opłaty abonamentowe za te usługi, uzależnione będą od prędkości transmisji danych od/do użytkownika i powinny być konkurencyjne (znacząco niższe) od stawek innych dostawców.
Zbudowanie własnej sieci osiedlowej LAN i uruchomienie tylko szerokopasmowego dostępu do internetu przyniesie dość szybko korzyści naszej Spółdzielni, także finansowe. Spośród licznych pożytków można wymienić m.in.
- przejęcie abonentów od zewnętrznych dostawców internetu,
- własna strona WWW, na której można umieszczać informacje i komunikaty dla lokatorów, ogłaszać przetargi, umieszczać reklamy,
- osiedlowy chat room i forum dyskusyjne, na których można integrować mieszkańców osiedla,
- organizacja dozoru osiedla z użyciem kamer internetowych,
- w dalszej przyszłości internetowa telefonia, radiofonia, telewizja osiedlowa, organizowana z podmiotami zewnętrznymi, itp.

W przypadku zaniechania budowy takiej sieci na teren osiedla wejdą kolejni dostawcy usług internetowych, realizowanych drogą radiową, bez wiedzy władz Spółdzielni. Natomiast posiadanie własnej sieci zapobiegnie rozwijaniu usług przez podmioty zewnętrzne.
Przykładem i zachętą do szybkiego podjęcia prac niech będzie jeden przykład z prasy:
/.../ W Tychach realizowany jest program e-Tychy, w ramach którego w ciągu najbliższych kilku lat do szybkiej sieci transmisji danych podłączone będą wszystkie mieszkania. Już wkrótce na rynku pojawi się technologia WiMax, umożliwiajaca budowanie rozległych, szybkich i tanich sieci komputerowych w oparciu o technikę radiową. Nadchodzi informacyjne tsunami, epoka komunikacyjnej obfitości, w której każdy będzie mógł nie tylko oglądać, słuchać i czytać, co chce, ale również będzie mógł co chce publikować. Powoli odchodzi w przeszłość przekleństwo ciążące nad stuletnim rozwojem mediów elektronicznych, wynikające z ich naturalnego uzależnienia od pewnego dobra rzadkiego: częstotliwości radiowych. /.../ Wydawcą w internecie może być każdy., każdy może założyć swoją radiostacje lub telewizję (czasopismo) i robi to coraz więcej osób prywatnych. /.../ W internecie każdy może być nie tylko wydawcą, ale również producentem muzycznym, filmowym, multimedialnym./.../
Edwin Bendyk; artykuł "Podregulować potwora"; dział nauka; str.86; Polityka nr 23 (2507); 11 czerwca 2005.

P.S.1. Telewizje kablowe już czują na karku oddech konkurencji i nerwowo modyfikują swoje oferty, organizując nieustanne promocje, ale tylko nieznacznie modyfikując oferty cenowe.
PS.2. Sieciom kablowej TV Aster City i UPC poświęcimy osobny artykuł. /tp/

* kbps = kilobits per second
do patronackiej strony TELEKOMPUTER (C) Copyright  by Tomasz Kolski * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
2005
strony P.A.Y. STUDIO Kontakt telefoniczny: 0 601 673 417