Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec"   -  Informator "Rakowiec" - edycja nr 1 - próbna

Rakowiec >> biuletyn
Wszystkie artykuły własne na osobnych stronach własnego biuletynu całkiem nowy biuletyn WSM Rakowiec - tu najlepsze wiadomości własny biuletyn informacyjy
Dane ogólne biuletynu informacyjnego WSM "Rakowiec").
nagłówek biuletynu spółdzielni Komitet redakcyjny tworzą osoby delegowane przez: Zebranie Przedstawicieli, Radę Nadzorczą i Zarząd. Aktualnie miesięcznik redaguje komitet w składzie: Elżbieta Cichawa, Ludwik Lipiński, Witold Milewski - przew., Jadwiga Rożejowska, Irena Węgiełek.
w załomku przy Domu Kultury - stare wejście główne) Biuletyn wydawany jest w odstępach miesięcznych. Zdarza się, że ten rytm jest łamany i wtedy ukazuje się nieregularnie. Dzieje się tak zwykle podczas zmian we władzach spółdzielni. Wtedy zwykle zmienia się kolorystyka i winieta wydania. Zmienia się też, choć nie jest to regułą, skład zespołu redagującego. Bardzo rzadko ukazują się tu artykuły pisane przez lokatorów. Jeśli już coś zostanie umieszczone to w formie listu do redakcji. W zasadzie jest to publikacja, która przekazuje wybrane informacje Rady Nadzorczej i Zarządu WSM. Druk biuletynu informacyjnego finansowany jest z funduszy spółdzielni.

poprzednia winietka wydawnictwaObok przykład poprzedniej winiety wydawnictwa. Każdy zespół wydający biuletyn czy informator uważa, że należy zmienić przede wszystkim liternictwo i kolorystykę.
Wydaje się, że taki periodyk powinien być miesięcznikiem, wydawnictwem bezdebitowym, początkowo. Następnie warto byłoby zarejestrować go i uzyskać nr ISSN. Oprócz zasadniczych informacji podawanych przez władze spółdzielni tematykę należałoby rozszerzyć. Stałą pozycją powinny być spisy telefonów dotyczących spółdzielni, służb miejskich, alarmowe, itp. Regularnie należy publikować informacje o dających się przewidzieć terminach i miejscach remontów.

*) Nie umieszczono tu zawartości żadnego biuletynu. Możemy to robić jeśli komitet redakcyjny dostarczy materiały typu txt.

Adres do korespondencji: "Nasz Rakowiec"  ul. Pruszkowska 4d,
02-118 Warszawa * e-poczta: redakcja@wsm-rakowiec.w.pl

do patronackiej strony TELEKOMPUTER (C) Copyright  by Tomasz Pyć * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.
2005