Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec" - Rada Nadzorcza
Rakowiec >> Rada Nadzorcza
rada.nadzorcza@wsmrakowiec.pl Strony miesięcznika wydawanego w naszej Spółdzielni.

Skład Rady Nadzorczej ze zmianami po Zebraniach Grup Członkowskich zwołanych w roku 2008. O zmianach we władzach Spółdzielni można dowiadywać się w siedzibie Zarządu.

Dyżury Rady Nadzorczej odbywają się w każdy poniedziałek w godz.17 -18.00 w pokoju nr 9 w siedzibie spółdzielni przy ul. Pruszkowskiej 4d.
Korespondencję do Rady prosimy składać w sekretariacie spółdzielni lub (najlepiej) podczas stałych dyżurów członków Rady.


Skład Rady Nadzorczej:

Funkcja w Radzie

Kolonia

TU BĘDZIE SKŁAD RADY

Do Rady nadzorczej wysłany został list z prośbą o jej aktualny skład.
"Szanowni Państwo,
proszę o podanie aktualnego składu Rady Nadzorczej. Informacja potrzebna do stron Rakowca prowadzonych pod adresem: www.tk.pl/rakowiec w formie społecznie opracowywanych informacji o naszym osiedlu. Dziękuję za zainteresowanie, Tomasz Kolski."


W ten sposób sprawdzony zostanie kanał komunikowania się z jednym z najważniejszych organów naszej spółdzielni. Po nadesłaniu odpowiedzi zamieszczę skład rady.


Adres do korespondencji: WSM "Rakowiec"  ul. Pruszkowska 4d, 02-118 Warszawa * e-poczta: rada.nadzorcza@wsmrakowiec.pl

do patronackiej strony TELEKOMPUTER (C) Copyright by Tomasz Kolski * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.