Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec" - Rakowiec z satelity
Rakowiec >> Obrazy satelitarne osiedla >> Kolonia 1
Widoczne ulice Pruszkowska i Wiślicka - wydeptane boisko i staw. Strony miesięcznika wydawanego w naszej Spółdzielni.
widok osiedla Rakowiec z satelity - ulice Wi?licka i Pruszkowska
Adres do korespondencji: WSM "Rakowiec"  ul. Pruszkowska 4d,
02-118 Warszawa * e-poczta: zarzad@wsm-rakowiec.w.pl

do patronackiej strony TELEKOMPUTER (C) Copyright by Tomasz Kolski * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.