Strona Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej "Rakowiec"  Telefony alarmowe
Rakowiec >> Telefony alarmowe
tel. 822 72 15
fax 659 87 71
zarzad@wsm-rakowiec.w.pl
Strony miesięcznika wydawanego w naszej Spółdzielni.
Nr telefonu Nazwa
992
628 45 87
Pogotowie gazowe
993 Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SPEC
994
841 04 75
Pogotowie wodno-kanalizacyjne
996 Straż Miejska
997 Policja - numer ogólnopolski
998 Państwowa Straż Pożarna
999 Pogotowie ratunkowe
0 607 444 555 Pogotowie elektryczne
821 52 11 Pogotowie energetyczne
0 800 444 555 Pogotowie dźwigowe
Adres do korespondencji: WSM "Rakowiec"  ul. Pruszkowska 4d,
02-118 Warszawa * e-poczta: zarzad@wsm-rakowiec.w.pl

do patronackiej strony TELEKOMPUTER (C) Copyright by Tomasz Kolski * Wszystkie prawa zastrzeżone.All rights reserved.