Redaktor Naczelny
Tomasz Pyć
tompyc@tk.pl

Sekretarz Redakcji
Karol Sobolewski

no_rules@friko4.onet.pl

Kodowanie ISO-8859-2

obrazek tytułowy, telekomp.gif, 9,9 KB

Przegląd Medialny

Nr 13/98
Skład wykonano w dniu 15.11.1998
Copyright by
Tomasz Pyć
Nr 12(12) rok wyd. I 15 listopada 1998 Archiwalia: http://www.tvp.com.pl/telekomputer/
SPIS TREŚCI
Stąd można "skoczyć" do wybranego artykułu.
1.Od Redakcji
2.Aparaty cyfrowe
3.Pakt na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
4.Obserwatorium Geofizyczne w Helu
5.ORP "Orzeł"
6.Gra-F/A 18 Korea
7.Spektrum - Schizofrenia
8.Pamięć wspomagana
9.Dowcipy
10.Telewizja Cyfrowa
11.Terraserver
12.Turystyka-Olsztyn
13.W następnym wydaniu

Strony TELEKOMPUTERA można też znaleźć pod adresem:
http://www.tk.pl
Skrzynka poczty elektronicznej i strony WWW zostały przeniesione na nowy serwer. Proszę to uwzględnić w swoich działaniach. Teksty zostały opracowane z pomocą komputera OPTIMUS PRESTIGE '98 - Ready for DVD, wypożyczonego z firmy Optimus S.A. oddział w Warszawie.
Od Redakcji:
Każde wydanie tej gazetki jest dla nas krokiem do przodu.
Nie jestem pewien Drodzy Czytelnicy, czy zauważyliście, że to nam puchnie ! Coraz więcej artykułów i wzrasta objętość. Może to i dobrze ? Teraz polecamy tak trochę chaotycznie. Najpierw Terraserver, artykuł o największym atlasie świata. Polecam też informacje o bardzo interesującej stronie, Obserwatorium Geofizyczne w Helu, do której trudno trafić, a my Wam to ułatwiamy. Kolejny artykuł dotyczy jednego z trzech okrętów podwodnych naszej floty. ORP "Orzeł" jest najnowocześniejszym okrętem wojennym jakim dysponuje Marynarka Wojenna RP. Dwa artykuły dotyczą medycyny:Spektrum - Schizofrenia, i drugi... Pamięć wspomagana. Nie wiem dlaczego zgrupowałem te informacje, ale warto zastanowić się nad nimi.
Mam nadzieję, że inne artykuły wybierzecie Państwo bez trudu ze spisu treści. "Nech se patrzi", jak mawiają Słowacy. /tp/
do góry

Aparaty cyfrowe
W ramach przeglądu prasy gorąco polecam ten artykuł, który znajdziecie Państwo w 11/98 numerze PC MAGAZINE Po Polsku". Jest jeszcze w kioskach.
"Jeszcze rok temu na rynku można było znaleźć jedynie kilka tanich aparatów cyfrowych w cenie poniżej 1000 dolarów z wielkoformatowymi czujnikami i odpowiednią rozdzielczością. Niskie ceny aparatów VGA i SVGA gwarantują wzrost ich popularności w krótkim czasie, a powolny zwrot branży w stronę niedrogich cyfrowych aparatów wielkoformatowych przerodził się w prawdziwy pościg. /Daniel Grotta i Sally Wiener Grotta/
Termin cyfrowy aparat wielkoformatowy odnosi się do urządzeń wyposażonych w czujnik CMOS lub do układu ze sprzężeniem ładunkowym CCD (charge-couple device) o gęstości przynajmniej miliona punktów. Może też oznaczać urządzenie, które umożliwia robienie zdjęć z rozdzielczością minimum 1024 x 768 punktów. Oznacza to, że aparat cyfrowy pozwala uzyskać wydruk kolorowy jakości zdjęcia w formacie 12,7 x 17,8 cm albo większym - bez pikselizacji. Chociaż nie ma jeszcze żadnych standardów branżowych, rynek zadecydował, jakie wymagania powinien spełniać cyfrowy aparat wielkoformatowy. Każdy z prezentowanych modeli wyposażono we wbudowaną elektroniczną lampę błyskową, celownik optyczny i ciekłokrystaliczny, wyjście wideo, kompensację naświetlenia, obsługę komputera klasy PC i Mac, interfejs szeregowy, obiektyw z automatycznym ustawianiem ostrości, z cyfrowym trybem teleobiektywu, dający możliwość wykonywania zdjęć makro. Wszystkie prezentowane modele mają tryb podglądu i są zgodne ze standardem Twain. Większość umożliwia wyświetlanie kilku ujęć. Z wyjątkiem Casio QV-5000SX, który ma 8 MB nierozszerzalnej wewnętrznej pamięci błyskowej RAM, wszystkie modele umożliwiają zapis zdjęć w formacie JPEG (zastosowano różne poziomy kompresji JPEG) na wymiennych kartach CompactFlash lub SmartMedia.
Testowane aparaty są bardzo do siebie podobne, różnią się natomiast pod względem możliwości. Na przykład, Canon PowerShot A5 pozwala zapisać surowe nieskompresowane dane, dzięki czemu można robić zdjęcia najwyższej jakości. Model firmy Casio wyposażono w tryb filmowy do zapisu obrazu wideo. Epson PhotoPC 700 posiada pierścień adaptacyjny do soczewki, który umożliwia stosowanie opcjonalnego obiektywu szerokokątnego, makro i teleobiektywu oraz filtrów. Fujifilm MX-700 ma największy i najgęstszy układ CCD w swojej klasie./.../Dokładne dane testowe znajdują się w 11/98 numerze PC MAGAZINE Po Polsku". /tp/
do góry

Pakt na rzecz budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce
To jest nowa wersja, która zostanie przedstawiona pod obrady na 2 Kongresie Informatyki Polskiej.
"Instytucje, firmy, organizacje i osoby inicjujące "Pakt na rzecz budowy w Polsce Społeczeństwa Informacyjnego", dostrzegają wysoki stopień zaawansowania projektów związanych z budową Globalnej Infrastruktury Informacyjnej (kraje G7) oraz Społeczeństwa Informacyjnego (kraje Unii Europejskiej-Information Society Forum ). Związane z rozwojem infrastruktury informacyjnej zmiany szybko nabierają charakteru cywilizacyjnego: przejścia od społeczeństwa post-industrialnego do globalnego społeczeństwa informacyjnego. Bardzo niepokojący jest więc fakt, że polskie reformy gospodarczo-społeczne lat 90. realizowane są w całkowitym niemal oderwaniu od celów, które postawiły sobie kraje rozwinięte. Dotyczy to zarówno infrastruktury telekomunikacyjnej, zastosowań informatyki w przedsiębiorstwach oraz w administracji, jak i przygotowania szerokich grup społeczeństwa do racjonalnego stosowania narzędzi teleinformatycznych. Optymistyczne wskaźniki wzrostu gospodarczego Polski opisują zjawiska, które miały pierwszoplanowe znaczenie do końca lat osiemdziesiątych. Przedsiębiorstwa w bardzo ograniczonym zakresie potrafią wykorzystać systemy informatyczne dla zwiększenia swojej efektywności, do nielicznych wyjątków należą sprawnie funkcjonujące systemy informatyczne administracji państwowej. W systemie edukacji młodzieży w znikomym stopniu wykorzystuje się narzędzia teleinformatyczne i techniki multimedialne. Wśród dorosłych niewiele jeszcze osób posługuje się Internetem lub innymi narzędziami infrastruktury informacyjnej zarówno w pracy zawodowej jak i w sprawach prywatnych. Nie mamy już wątpliwości, że powinniśmy włączyć się w proces budowy Społeczeństwa Informacyjnegoprzygotowując do tego zarówno społeczeństwo jak i też rozwiązania techniczne. Podobnie jak w krajach UE, wiąże się to z szeregiem zadań dla administracji państwowej i jednostek naukowo-badawczych. Wiele do zrobienia mają też firmy i sami użytkownicy systemów informatycznych. W procesie budowy Społeczeństwa Informacyjnego ogromną rolę mają też do spełnienia media, odpowiedzialne za prezentowanie trendów, problemów i przykładów rozwiązań. Wymiar cywilizacyjny zamierzenia jakim jest budowa Społeczeństwa Informacyjnego można przyrównać do realizowanych niegdyś takich przedsięwzięć jak likwidacja analfabetyzmu, powszechna elektryfikacja itp. Chodzi bowiem o to by umożliwić wszystkim Polakom funkcjonowanie zgodnie z praktyką krajów rozwiniętych. Sygnatariusze Paktu, wychodzą z założenia, że konieczne jest zmobilizowanie do współdziałania dostawców rozwiązań dla infrastruktury informacyjnej, użytkowników, ośrodków badawczo-rozwojowych, sektora edukacji i mediów. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego jest zadaniem, w które włączyć powinien się niemal każdy, zarówno w sferze swoich zajęć zawodowych (rozwiązania otwarte, przystosowane do technik infrastruktury informacyjnej) jak i w życiu rodzinnym (samokształcenie, edukacja dzieci, zaspokajanie własnych potrzeb). My, sygnatariusze PAKTU deklarujemy współdziałanie w celu przyspieszenia zmian w Polsce i zobowiązujemy się do podjęcia prac nad wspólną strategią budowy Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Będziemy też zabiegać o popularyzację koncepcji Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce i dostępność rozwiązań składających się na elementy infrastruktury informacyjnej (koszt, użyteczność i zgodność rozwiązań z wypracowanymi zaleceniami oraz standardami).
Sygnatariusze PAKTU powołują zespół roboczy - Radę PAKTU. Rada PAKTU, bazując na przeprowadzonej w trakcie 2 KIP dyskusji, określi najważniejsze zadania, czas w jakim powinny zostać zrealizowane i grupy (zawodowe, społeczne, instytucjonalne) odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań związanych z budową Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce. Rada PAKTU będzie także monitorować rozwój sytuacji, wskazywać przykłady godne naśladownictwa, osiągnięcia oraz sygnalizować ewentualne zagrożenia. PAKT pozostaje inicjatywą otwartą dla wszystkich osób, instytucji i firm, które akceptują założenia PAKTU i zgłoszą swój akces do PAKTU".
2. Kongres Informatyki Polskiej * (Poznań, 30 listopad - 2 grudnia 1998)
Podano także dodatkowe informacje:
Komisja Europejska podjęła decyzję o rozszerzeniu Information Society Forum o reprezentantów krajów Europy Środkowej i Wschodniej. ISF jest ciałem doradczym Unii Europejskiej, składającej się z niezależnych ekspertów . Ma ono istotny wpływ na ustalanie kierunków polityki Unii w zakresie Społeczeństwa Informacyjnego. Do 130 reprezentantów wszystkich krajów Unii Europejskiej - obecnych członków ISF - dołączyło już ok. 30 ekspertów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.
W rozszerzonym składzie Information Society Forum znaleźli się czterej przedstawiciele Polski: 1. Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary - Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu;
2. Dariusz Kupiecki - p.o. Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Systemów Otwartych i Dyrektor Naczelny d/s Informatyki Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz BGZ Polska S.A.;
3. Marek Maniecki - Członek Prezydium Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Dyrektor Inter-Design Tessel Systems;
4. Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski - Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Dyrektor Instytutu Zarzadzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zadaniem ISF jest stymulowanie toczšcej się w Unii Europejskiej dyskusji na temat społecznych, kulturowych i językowych aspektów Społeczeństwa Informacyjnego oraz rekomendowanie Komisji Europejskiej przedsięwzięć w tym zakresie. Udział w tym gremium umożliwi polskim środowiskom informatycznym czynne włączenie się w prace Unii w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego.
ISF skupia przedstawicieli różnych sektorów społecznych:
użytkowników mediów teleinformatycznych, operatorów telekomunikacyjnych, ludzi nauki, parlamentarzystów, przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pro-rodzinnych, przemysłu, sektora publicznego oraz grup konsumenckich.
W ramach ISF funkcjonuje 6 grup roboczych, których działalność obejmuje następujące zagadnienia:
1. wpływ społeczenstwa informacyjnego na gospodarkę i zatrudnienie;
2. demokratyczne i społeczne wartoœci w "wirtualnym społeczeństwie";
3. wpływ technik informacyjnych na działaność służb publicznych;
4. edukację w Społeczeństwie Informacyjnym;
5. aspekt kulturalny i przyszłość mediów;
6. stały rozwój w dziedzinie techniki i infrastruktury.
Pierwszy roczny raport z działalności ISF można znaleźć na stronie:
http://europa.eu.int/en/record/info-soc.html
do góry

Obserwatorium Geofizyczne w Helu.
"Obserwatorium Geofizyczne w Helu jest w strukturze organizacyjnej Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, którego dyrektorem jest prof dr hab. Jerzy Jankowski.
Od 1993 personel Obserwatorium Geofizycznego w Helu stanowią dwie osoby. Jest to możliwe, ponieważ cały proces zbierania danych jest wysoce zautomatyzowany, a teoretyczna "autonomiczność" pracy rejestratorów Obserwatorium nie jest niczym ograniczona. W tej sytuacji zadania obsługi sprowadzają się do właściwego nadzoru nad całą złożoną automatyką, wstępnego opracowywania danych dla potrzeb archiwizacji oraz oczywiście do administracji Obserwatorium - co ku ubolewaniu personelu, zabiera niespodziewanie wiele czasu.
Alicja Czyszek absolwentka gdyńskiego BiNOZu (UG), w Obserwatorium zajmuje się bieżącymi pomiarami absolutnymi elementów pola magnetycznego Ziemi, oraz sprawami administracyjnymi, zwłaszcza finansowymi - do czego ma duży talent. Z ramienia Obserwatorium jest osobą odpowiedzialną za sprawne funkcjonowanie naszej części międzynarodowego programu INTERMAGNET. HOBBY: podróże, jeszcze raz podróże, jachting pełnomorski - co za tym idzie - po raz trzeci podróże. W chwilach wolnych od pracy maluje obrazy olejne i jeździ samochodem.
Jarosław Czyszek mianowany kierownik Obserwatorium, trzyma pieczę nad całością spraw. Z walną pomocą małżonki przygotowuje do druku kolejne roczniki magnetyczne, trzyma straż nad komputerami i ich oprogramowaniem". To wszystko co powyżej zaczerpnięte zostało z oryginalnej strony Obserwatorium Geofizycznego w Helu. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do źródła: http://www.igf.edu.pl/hel/index.htm
do góry

ORP "Orzeł"
ORP "Orzeł" jest najnowocześniejszym okrętem wojennym jakim dysponuje Marynarka Wojenna RP. Jako jedyny polski okręt podwodny został zakupiony jako nowy. Na początku lat 80-tych przystąpiono do wycofywania okrętów podwodnych projektu 613. Pod koniec 1983 wycofano ORP "Orzeł" (292) a w 1985 ORP "Kondor" (294). Polska załoga nowego okrętu wyjechała na szkolenie do ZSRR. W Rydze istniał ośrodek szkoleniowy dla zagranicznych załóg okrętów podwodnych i tam też przejmowano je. Tak tez było z polskim okrętem. Podniesienie bandery i nadanie nazwy odbyło się w Rydze 29.04.1986 r. Uroczystość powtórzono w Gdyni 21.06.1986 r. Okręt wcielono do 3 Dywizjonu Okrętów Podwodnych należącego do 3 Flotylli Okrętów stacjonującego w Gdyni. ORP 'Orzeł' jest nowoczesnym okrętem podwodnym 'trzeciej generacji', jest typowym niszczycielem okrętów podwodnych, o klasycznym napędzie i uzbrojeniu.
Opis konstrukcji:
Okręt ma konstrukcję dwukadłubową. Kadłub zewnętrzny okrętu ma kroplowy kształt i jest pokryty specjalną powłoką typu "skóra delfina" wykonaną z tworzyw sztucznych oraz pomalowany specjalną czarną farbą. Zmniejsza ona szanse wykrycia przez obce stacje hydrolokacyjne. W połączeniu ze stosunkowo "cichą" konstrukcją napędu i wyposażenia daje to okrętowi dużą szansę nie wykrycia przez obce jednostki. W części dziobowej, na górnym pokładzie, znajduje się 6 wyrzutni torpedowych 533 mm. Przystosowane sa one do strzelania wszystkimi rodzajami rosyjskich torped kalibru 533 (w tym i naprowadzanymi przewodowo przez dwie dolne wyrzutnie) i mniejszych przy zastosowaniu specjalnej wkładki.Wyrzutnie torpedowe przystosowane są do stawiania min morskich oraz awaryjnego opuszczania zanurzonego okrętu przez załogę przy zastosowaniu specjalnych aparatów ratunkowych. Ich przeładowanie trwa krótko i odbywa się automatycznie. Środokręcie zajmuje sporej wielkości, bardzo smukły kiosk. Na nim, na urządzeniach podnośnych, zamontowane jest wyposażenie radioelektronicze oraz peryskopy. Hydraulicznie podnoszone są: stacja radiolokacyjna wykrywania i obserwacji (nawodnej) Snoop Tray-2, radiolokacyjna stacja rozpoznawcza Brick Group oraz maszt anteny radiowej. Ze stanowiska na kiosku można prowadzić okręt w położeniu nawodnym. Z kiosku można strzelać naramiennymi rakietami przeciwlotniczymi np. Strzała-2M (zapas 8 rakiet). Na ORP "Orzeł" nie ma ich jednak na etatowym wyposażeniu. Na śródokręciu, pod kioskiem, znajduje się główne stanowisko dowodzenia (GSD). Jego wyposażenie, jak na polskie warunki, jest bardzo nowoczesne. Zbieranie informacji i wypracowywanie decyzji odbywa się w zintegrowanym kompleksie informacyjno-naprowadzającym. Na GSD, na czas działań bojowych całkowicie odizolowanym od innych pomieszczeń, znajdują się wszystkie niezbędne urządzenia kierowania uzbrojeniem i systemami okrętu podwodnego. Znajdują się tam również kompleksy nawigacyjny i łączności. Komfort pracy na ORP "Orzeł" jest dużo większy niż na okrętach podwodnych poprzedniej generacji.
Dane techniczne:
-Wymiary: 72,6 x 12,8 (z rozłożonymi sterami głębokosci) x 6,5 m.
-Wyporność nawodna 2460 t.
-Wyporność podwodna 3180 t.
-Uzbrojenie: 6 wyrzutni torped kalibry 533 mm przystosowanych do wystrzeliwania torped różnych typów i stawiania min; zapas torped - 12 sztuk. W skład uzbrojenia wchodzi naramienna wyrzutnia rakiet plot. Strzała 2M odpalana z kiosku okrętu.
-Napęd: 3 spalinowe generatory, silnik elektryczny o mocy 3700 kW (5000KM).
-Prędkość: nawodna 12 węzłów, podwodna 17 węzłów.
-Załoga: około 60 ludzi.
-Zanurzenie: operacyjne 240 m, maksymalne 300 m.
-Autonomiczność 45 dób.
-Zasięg pływania: nawodny 6000 Mm (przy prędkości 8 w), podwodny 400 Mm (przy prędkości 3 w).
Wszystkich zainteresowanych odsyłam do źródła: http://private.psi.com.pl/pmw/start_n.htm
do góry

F/A 18 Korea
W dzisiejszym wydaniu P.M. przedstawię Wam grę, która sprawiła, że moje noce stały się o wiele krótsze. Mowa tu o jednej z najlepszych symulacji myśliwca F/A 18 - Hornet. W jednym z poprzednich numerów opisywałem wcześniejsze wydanie tej gry - F/A 18 - Hornet 3.0, natomiast dzisiaj jest to F/A 18 Korea.
Akcja opisywanej gry toczy się, jak sama nazwa wskazuje, na przestrzeniach powietrznych Korei. Ta wersja w porównaniu do poprzedniej zawiera wiele nowych elementów, a stare są częściowo lub całkowicie ulepszone. Pierwszą rzucającą się w oczy różnicą jest fakt, że gry nie zaczynamy bezpośrednio w kokpicie naszego szerszenia, lecz w biurze pilota. Z tego miejsca możemy bezpośrednio dostać się na treningi, do głównych misji, obejrzeć nagrane loty, przeczytać raporty z akcji, możemy skorzystać też z całkiej nowej funkcji jaką jest edytor misji.
Drugim ulepszeniem jest współpraca F/A 18 z akceleratorem grafiki trójwymiarowej, co wielokrotnie podwyższa "grywalność" tegoż produktu. Przyjemność realistycznego latania umożliwiają także takie szczegóły jak: realne zachowanie się rakiet, chmury, wiatry, mgła, fale itp. Do gry dołączone są również nowe maszyny bojowe (nowe samoloty, pojazdy, w szeregach naszej armii latają także Migi-21).
Ogólnie gra sprawia bardzo dobre wrażenia wizualne. Jeżeli już raz wciągnie, to nie można się od niej oderwać. Gorąco zachęcam. Życzę przyjemnych red i black outów. ;-))/ks/
do góry

Spektrum - Schozofrenia
Od dawna badacze marzą o sztucznej inteligencji i zbudowaniu repliki ludzkiego mózgu w oparciu o istniejące układy elektroniczne. Te wysiłki są dotychczas bezowocne. Nie tylko nie stworzono jeszcze sztucznej inteligencji, ale, co gorsza, nie poznano szczegółów budowy ludzkiego mózgu.
Jest jeszcze gorzej. Nasza „jednostka centralna", noszona na szyji, w wielu przypadkach płata zadziwiające figle. Jeszcze niedawno sądzono, że jedna z najpoważniejszych chorób psychicznych, schizofrenia, powodowana jest niewłaściwym podejściem rodziców do dzieci.
W ubiegłym roku odrzucono ten pogląd i stwierdzono, że winne są chromosomy, a dokładniej pewna sekwencja kwasu DNA w szóstym chromosomie. Nie potwierdziło się to. W mózgach schizofreników nie znajdowano też żadnych uszkodzeń. Dopiero po wykonaniu serii badań schizofreników cierpiących na omamy słuchowe i wzrokowe coś zaczęło się rozjaśniać. Do badań używano emisyjnego tomografu pozytonowego. Wykazał on wzmożony przepływ krwi w mózgu podczas halucynacji. Charakterystyczne, że tylko u cierpiących na schizofrenię. I to w takich warstwach mózgu, które rozwijają się zaraz po porodzie. Nowa hipoteza brzmi: komplikacje podczas porodu mogą zwiększać prawdopodobieństwo zachorowania na schizofrenię./tp/
do góry

Pamięć wspomagana
Może już wkrótce ziści się odwieczne marzenie studentów o bezbolesnym przyswajaniu materiału wymaganego do egzaminu. Neurofarmakolodzy z University of California w Irvine obwieścili bowiem, że dysponują pigułką wyraźnie poprawiającą pamięć. Twierdzą nawet, że ich specyfik pozwoli wiekowemu starcowi przywołać z zakamarków umysłu informacje równie łatwo, jak osobie pół wieku młodszej. Cudowny lek należy do nowej klasy cząsteczek zwanych ampakinami. Jak dowodzą wstępne testy kliniczne, wydaje się bezpieczny dla zdrowia - nie zaobserwowano w każdym razie żadnych niepokojących skutków ubocznych.
Stwierdzono natomiast wyraźną poprawę możliwości zapamiętywania w grupie mężczyzn w wieku 65-
-73 lat. W jednym z testów podano im listę 5 sylab, które po kilku minutach należało powtórzyć w prawidłowej kolejności. Zażywanie średnich dawek ampakiny pozwoliło na podwojenie liczby uzyskanych punktów, wyższe ją potroiły, zrównując wyniki z rezultatami osób 20-, 25-letnich. W przypadku tej ostatniej grupy efekty zastosowania leku nie były aż tak spektakularne, niemniej jednak zauważalne.
Mężczyźni 20-, 25-letni poproszeni o podanie nazwiska autora każdej z szeregu pokazywanych im fotografii poprawili swe "typowania" aż o 20%.
Jeśli te wstępne wyniki potwierdzą się, ampakiny będą pierwszym praktycznym owocem rosnącej wiedzy o sposobie działania komórek nerwowych w mózgu. Badania na zwierzętach wykazały uprzednio, że w procesie zapamiętywania uczestniczą receptory glutaminianowe obecne na powierzchni odpowiednich neuronów. Naukowcy przypuszczają, iż ampakiny uwrażliwiają owe białka receptorowe na neurotransmiter, zwiekszając tym samym przepływ informacji.
Wielu neurobiologów nie podziela jeszcze w pełni entuzjazmu autorów eksperymentu, a to z uwagi na jego niewielką skalę. Może zmienią zdanie po rozpoczynających się właśnie testach z udziałem osób dotkniętych chorobą Alzheimera.
Wiedza i Życie na podstawie "New Scientist", 2057/1996
do góry

Dowcipy
Na swojej stronie internetowej będę likwidował dział "Dowcipy". Nie ma sensu konkurować z innymi. Żeby jednak nie tracić zgromadzonego zbioru powoli przeniosę wszystko tutaj.
Między nami chrześcijanami:
Czym się różni klawiatura chrześcijańska od normalnej? Tym, że chrześcijańska zamiast klawisza ENTER ma klawisz AMEN.
Bill Gates:
Dziewczyna do Gates'a po powrocie z weekendu: Kochanie! Zabrałeś z bagażnika komputer, a zostawiłeś jakiś magnes. On: Już idę po niego. Ona: Nie fatyguj się, już go przyniosłam. On: Gdzie jest ? Ona: Położyłam go na komputerze...
Żarówki kontra komputery:
Ilu potrzeba programistów do wkręcenia żarówki ? Ani jednego, to jest problem sprzętowy. W takim razie ilu potrzeba prawdziwych mężczyzn ? Ani jednego. Prawdziwy mężczyzna nie boi się ciemności.
Żarówki w firmie Microsoft:
Ilu programistów potrzebnych jest do wkręcenia żarówki ? Trzech. Dwóch trzyma drabinę, a trzeci wkręca.
Ilu szefów Microsoft'u potrzeba do wyprodukowania żarówki ?
Ośmiu.
Jeden ją zrobi, a siedmiu pilnuje, by na każdym egzemplarzu zarobić przynajmniej 2 dolary i to na wszystkich kontynentach łącznie z biegunami.
Pytanie do serwisu technicznego:
Ilu programistów może stracić życie przy wymianie spalonej żarówki ?
Odpowiedź serwisu:
Mamy tu egzemplarz tej żarówki, wygląda na to, że jest sprawna. Czy możesz podać z jakiego systemu operacyjnego korzystałeś przy wymianie ?
Jak możesz określić tę ciemność ? O.K. To może być 4 do 5 przyczyn...
Spróbuj włączyć teraz światło...
Ile osób z działu ekspedycji sprzętu potrzeba do wymiany żarówki ?
Wystarczy sekretarka..."Możemy wymienić żarówkę w ciągu 7 do 10 dni roboczych, jeśli zadzwonisz do godziny 14 (od poniedziałku do piątku), wpłacisz 15 dolarów na nasze konto, przyślesz starą żarówkę w odpowiednim pudełku. Nie zapomnij wpisać swojego imienia, nazwiska i adresu w lewym górnym rogu przesyłki"
Ilu użytkowników systemu Windows 95 potrzeba do wymiany żarówki ?
Jednego. Będzie klął przy tym jakby używał MacIntosha.
Ilu dyrektorów z Microsoft'u potrzeba do wymiany żarówki ?
Kilku. Zorganizują zespół do zbadania przyczyny spalenia żarówki i zdecydują w jaki sposób zmienić jej konstrukcję, by przepalała się tylko w oczekiwanych momentach.
Ilu inżynierów z Microsoft'u potrzeba do wymiany żarówki ?
Żadnego. Najpierw Bill Gates zdefiniuje i zarejestruje CIEMNOŚĆ (TM) jako nowy standard.
do góry

Telewizja cyfrowa
Technologia cyfrowa jest przyszłością telewizji - przyszłością, w którą wkroczyły już w Polsce niektóre firmy. Chodzi o cyfrową transmisję programów bezpośrednio do indywidualnych odbiorców. W przyszłości technologia cyfrowa zrewolucjonizuje sposób, w jaki widz będzie korzystał z telewizji. Już teraz niektórzy widzowie w Polsce mają dostęp do niektórych jej udogodnień. Oto niektóre z nich: >Cyfrowa kompresja danych pozwala na dostarczenie dużej ilości kanałów, tym samym zapewniając większy wybór programów >Lepsza jakość dźwięku
>Krystalicznie czysty obraz
>Elektroniczny przewodnik po programach pozwalający na szybkie wyszukiwanie ulubionych programów. Do tego dodany zostanie niebawem dostęp do Internetu po łączach telewizyjnych i, jak zapowiadają niektóre stacje kablowe, telefonia czyli możliwoć zainstalowania aparatu telefonicznego z pominięciem TP S.A.
Do takich łączy cyfrowych już niebawem potrzebne będš nowe telewizory. Niżej krótki opis telewizora Sony, KV-32WS4K.
Super Trinitron Wide 16:9, Pal Plus, 100 Hz Digital Plus, DolbyŽ ProLogic z DSP, Multi PIP, PAP dwa tunery, PAT, korektor graficzny, dźwięk Wide Spectrum 120W, cyfrowy filtr grzebieniowy, tryb Smart, inteligentny tekst z pamięcią 500 stron, pilot IQ, dodatkowe kolumny.
do góry

Terraserver
Największym na świecie atlasem ma być zbiór zdjęć satelitarnych zgromadzonych na serwerze http://www.terraserver.microsoft.com/
Nazwano go "terraserver" tak trochę przekornie - terra to z łac. ziemia, a zgromadzone tu informacje mierzy się w terabajtach.Do połowy listopada 1998 zgromadzono tu 5 TB nieskompresowanych obrazów. Gdyby je wydrukować w 500-set stronnicowych tomach, to takich książek zgromadzilibyśmy 2000 szt. W roku 1999 zasoby serwera zostaną podwojone. Zdjęcia z tego serwera można oglądać bezpłatnie. Atlas przeszukujemy na kilka sposobów. Najprostszym jest wywołanie mapy świata i wchodzenie w kolejne powiększenia wybranego punktu. Na zielono oznaczone są obszary, które znalazły się w bazie danych. Witryna zawiera zdjęcia ponad 30% procent terytorium Stanów Zjednoczonych.
Z obrazami z Polski jest gorzej. Do każdego oglądanego arkusza przyłączona jest tabelka, określająca jego położenie, współrzędne geograficzne, obszar, lokalizację - kraj, kontynent, itp. Osobną opcją jest możliwość wyboru słynnego miejsca na Ziemi. Serwer generuje listę takich miejsc. W opisie trudno przekazać wszystkie możliwości tego miejsca w sieci. Warto do niego sięgać. /opracowane na podstawie tekstu lektorskiego do programu Telekomputer, em.10.11.1998 - tp/.
do góry

Turystyka-Olsztyn
GEOGRAFIA I HISTORIA OLSZTYNA:
Charakterystyka geograficzna miasta.
Olsztyn położony jest w środkowej części Pojezierza Mazurskiego, w zakolu rzeki Łyny (dopływ Pregoły), na obu jej brzegach, poniżej ujścia Pisy wypływającej z jeziora Wadąg. Teren miasta znajduje się w strefie morenowej, o różnorodnych formach morfologicznych. Są tu wzniesienia, pagórki a także zagłębienia w postaci jezior (Długie, Krzywe, Krotowskie, Wadąg) i bagnisk. Charakterystyczne dla miasta są też doliny erozyjne, powstałe w wyniku działania wód lodowcowych oraz licznych strumyków spływających do pobliskich jezior i Łyny. W północnej części miasta jest las o pow. 1200 hektarów a w nim malowniczy przełom Łyny i dwa ścisłe rezerwaty torfowiskowe: Mszar (4,5 ha - od 1953) i Redykajny (10 ha - od 1949r).
Historia miasta. (w datach)
Ziemie, na których obecnie położony jest Olsztyn pierwotnie zamieszkane były przez Prusów. Nie wytworzyli oni własnej organizacji państwowej, ani osad typu miejskiego. Powstanie miast na tych terenach wiąże się z historią podboju krzyżackiego. Początki osady miejskiej na terenie Olsztyna sięgają 1334 r., kiedy to kapituła warmińska rozpoczęła budowę zamku obronnego.Wokół niego rozwijała się osada. Nazwa Olsztyn jest spolszczeniem niemieckiego Allenstein, z czego pierwszy człon pochodzi ze staropruskiego alne - zwierzę. Mikołaj Kopernik, tłumacząc drugi, niemiecki człon -stein na greckie lithine (gr. lithinos - kamienny) stworzył grecki odpowiednik nazwy - Alnolithine. W 1353 r. Olsztyn uzyskał prawa miejskie. Od 1440 r. miasto bierze udział w Związku Pruskim. W wyniku powstania zorganizowanego przez Związek Pruski w 1454 r. odebrano Zakonowi Krzyżackiemu klucze od miasta. W tym samym czasie Olsztyn uznał władzę Kazimierza Jagiellończyka. W czasie wojny 13-letniej miasto zostało opanowane przez wojska krzyżackie i odzyskane przez Polskę dopiero w 1466 r. traktatem toruńskim. W latach 1516-1521 administratorem dóbr kapituły był Mikołaj Kopernik. Z okresu jego pobytu zachował się w mieście zegar słoneczny wykonany przez wiekiego astronoma. W 1772 r. Olsztyn wraz z całą Warmią znalazł się w zaborze pruskim. Przerwanie tradycyjnie ukształtowanych kontaktów gospodarczych doprowadziło miasto do głębokiego upadku. Zamek olsztyński został zamieniony na magazyn, do polskiej szkoły uczęszczało tylko 30 uczniów. Jednym z jaśniejszych momentów tego okresu był dzień, w którym po bitwie z wojskami pruskimi w okolicach miasta, w 1807 r. Napoleon przyjmował na rynku olsztyńskim defiladę. W XIX w. i na początku XX w. mimo nasilającej sie germanizacji Olsztyn był centrum ruchu narodowego i kulturalnego na Warmii i Mazurach. W latach 1886-1939 wychodziła "Gazeta Olsztyńska". W tym czasie miasto podnosiło się z upadku. Zbudowano pierwszą linię kolejową, sieć gazową, kanalizację. Zabudowano Śródmieście, powstał Nowy Ratusz, dzielnica Zatorze. W 1907 r. ruszył pierwszy tramwaj. Po I Wojnie Światowej w wyniku niekorzystnego plebiscytu Olsztyn znalazł się na terytorium Niemiec. Od 1920 r. był siedzibą Związku Polaków w Prusach Wschodnich. Po wybuchu II Wojny Światowej uwięziono lub zamordowano większość działaczy polskich.W czasie wojny zostało zniszczonych 40 % zabudowań. W efekcie powojennego porządkowania miasta wywieziono 200 000 m3 gruzu. Wyludniony Olsztyn liczył wtedy zaledwie 8 tys. mieszkańców. W 1947 r. liczba mieszkańców przekroczyła 38 tys. a obecnie Olsztyn ma 168 tys. mieszkańców. Miasto jest dużym ośrodkiem przemysłu budowlanego, chemicznego, spożywczego, poligraficznego. Jest tu fabryka mebli, opon, samochodów, browar, zakłady materiałów budowlanych. Olsztyn jest też główną w regionie siedzibą instytucji naukowych i kulturalnych; mieszczą się tu: Akademia Rolniczo - Techniczna, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego, Muzeum Okręgowe, Teatr im. S. Jaracza, Orkiestra Symfoniczna im. A. Nowowiejskiego, Filharmonia, Centrum Radiowo - Telewizyjne, Planetarium, Towarzystwo Miłośników Olsztyna, Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Pojezierze". W Olsztynie są wydawane: "Gazeta Olsztyńska", "Dziennik Pojezierza", "Gazeta Warmii i Mazur".
http://www.olsztyn.onet.pl/ol/turys.htm
do góry

W następnym wydaniu...
Kolejnego wydania należy spodziewać się około 30 listopada. Przewidujemy, że ukażą się następujące artykuły:
Komunikacja masowa - co to jest ? Informacje z Uniwersytetu Jagielońskiego.
Prosto z Internetu - informacje o nowych penetracjach.
Spektrum - artykuł z felietonu telewizyjnego;
... i jeszcze przynajmniej 5 artykułów.
do góry

Nareszcie jesteś już na końcu wydania elektronicznej gazetki. Jak zwykle dziękujemy za cierpliwość. Autorzy - Tomasz Pyć i Karol Sobolewski dziękują Wam za uwagę. Plik tekstowy ma objętość 37 597 bajtów, rysunek tytułowy 9 899 bajtów.
do góry

Archiwalia:http://www.tvp.com.pl/telekomputer/