Marek Siudym - aktor i Marek Siudym z Sondy nie są tą samą postacią. To tylko przypadkowa zbieżność imion i nazwisk.
Temu programowi przypisywane są niekiedy zdarzenia, które nigdy nie miały miejsca lub wyglądały zgoła inaczej niż przedstawiają to "wtajemniczeni".

* Wg Telewidza: W początkach działalności korzystano w programie z plansz literniczych robionych przez pracownię graficzną. Białe litery klejone były na czarnym kartonie. W jednej z takich plansz z napisem SONDA, wystawionej na działanie wysokiej temperatury pod reflektorem, klej utracił wiążące właściwości. Litera O spłynęła w dół. Miało to być dowodem na szkodliwe działanie UFO, co zauważył czujny Telewidz. Napisał w tej sprawie list do redakcji, a przy braku reakcji, przyjechał osobiście. Nadziałem się na niego przy wejściu do bloku F i przez prawie 2 godz. grzecznie słuchałem jego wywodów. Przypomniałem sobie o tym incydencie z powodu krążącej w sieci informacji, że planowano program o UFO, zaniechano jego realizacji i efekt był tragiczny.

* Wg encyklopedii: Encyklopedia PWN (dostępna w internecie) zawiera nieaktualne hasło: POLSKA TELEWIZJA.
"Upowszechnianiu wiedzy jest poświęcony codzienny blok programowy Telewizja Edukacyjna; problemy współcz. nauki i techniki popularyzują magazyny Kwant i Laboratorium, które kontynuują tradycję Sondy (1977-88; autorstwa Z. Kamińskiego i A. Kurka)."
Komentarz tp:
- Telewizja Edukacyjna nie istnieje;
- poprawnie 1977-89;
- Kwant, Laboratorium, już nie "kontynuują" (inigdy kontunuacją nie były), zdjęte z anteny TVP1.

© Copyright by Tomasz Pyć. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved