1977 - pierwszy rok - 17 programów 1978 rok 1979 rok 1980 rok 1981 rok 1982 rok 1983 rok

1984 rok 1985 rok 1986 rok 1987 rok 1988 rok 1989 rok 1990 rok - post

Przy tworzeniu tego wykazu wspomagali mnie uczestnicy SONDA-FORUM: alferek, aom, cyberas, maxbit, piotr, radek68.
Celem tego opracowania jest upublicznienie małego fragmentu zasobów TVP oraz sprostowania błędnych informacji w sieci... Ten wykaz emitowanych programów został utworzony bez udziału TVP. Można powiedzieć, że jest to pierwsza publikacja ujawniająca archiwalne zasoby telewizji tworzona poza tą instytucją.
W ten sposób zainteresowani mają dostęp do informacji o niewielkiej części zasobów przechowywanych w TVP.
Przedstawiany wykaz będzie oczywiście weryfikowany, może kiedyś z udziałem archiwistów telewizji.
W wielu stronach w sieci podano błędne informacje o programie. Np. błędną numerację, tworzoną "ad hoc" przez fanów Sondy. Istnieją materiały, uratowane przed wyrzuceniem w czasie restrukturyzacji tv, które umożliwiają odtworzenie stanu sprzed lat. Niżej podstawowe informacje.

Opieram się na źródłach, które zachowałem w moim prywatnym archiwum. Na podstawie tych materiałów sporządzony został wykaz programów. /tp/ - zeszyty (3 szt.) bloków filmowych z ręcznymi zapisami, prowadzone od 1 wydania programu przez dziennikarzy zespołu;
- wykaz emitowanych programów, który wywieszony był na tablicy w pokoju redakcyjnym (maszynopis);
- ręcznie wykonany spis taśm z archiwum przygotowany na potrzeby produkcji kaset VHS, weryfikowane w archiwum;
- katalog kaset VHS oferowanych do sprzedaży przez TVP, a wykonany na podstawie w/w spisu (broszura);
- komputerowy wydruk - spis istniejących taśm, sporządzony przez archiwistów TVP w latach 1997 - 1999 (numeracja z archiwum).
Za najbardziej wiarygodne uważam ręczne notatki wykonane w zeszytach - były robione na bieżąco, chociaż i tu zdarzają się błędy, ale niewielkie.Więcej >>>

Komputerowy wydruk obejmujący tylko niektóre programy. Wykonany w latach 90-tych w archiwum TVP.
Trzeba wyjaśnić niektóre symbole i skróty używane w wykazie. Przy produkcji programu posługiwano się w telewizji oznaczeniami produktów, żargonowymi skrótami bądź numeracją narzucaną przez archiwum.
Np. E 2547 oznaczał zmontowany blok filmowy (E - eksploatacyjny), podzielony już na felietony, który wykorzystywany był przy nagraniu w studiu. Sytuacje studyjne przedzielane były takimi felietonami. Dźwięk i obraz z telekina mieszany był z głosem lektora i, w razie potrzeby, z dodatkową ilustracją muzyczną. Takie felietony filmowe z nagraniami ze studia tworzyły program. Bloki filmowe montowano z taśm o szerokości 16 mm i 35 mm. Po nagraniu były archiwizowane pod wyżej wymienionym przykładowym numerem.
Jeśli w kolumnie z numerami bloków filmowych występuje:
brak - oznacza to, że program rejestrowany był tylko na magnetowidzie;
brak nr - oznacza to, że istniał blok na taśmie filmowej, ale jego numer nie zachował się.
Np. MW... Zwyczajowo, w żargonie telewizji polskiej, skrót ten oznaczał magnetowid. Czasami tymi literami poprzedzano numer taśmy magnetowidowej, by odróżnić ją od taśmy filmowej.
Numery taśm magnetowidowych zwykle "łamane" są przez litery:
K = krótka (45 min.);
S = średnia (60 min.);
D = długa (120 min.).
W poszczególnych rocznikach, w kolumnie "Taśma MW", podane są dodatkowe numery archiwalne z literą "A" lub "X" (taśmy robocze). Oznaczony jest tak materiał przegrany z oryginalnych taśm szerokich na kasety i umieszczony na wykazie z 1999 roku. Jest to dodatkowe potwierdzenie, że program znajduje się w archiwum TVP.

To powinno wyjaśnić skróty używane w wykazach.

Serwis programu SONDA w przebudowie - Tomasz Pyć

© Copyright by Tomasz Pyć. Wszystkie prawa zastrzeżone. All rights reserved